söndag 26 april 2015

Fjärde söndagen i påsktiden

Misshagliga kroppar har människor alltid strävat efter att hålla ifrån sig. Till och med när man bar fram offerdjurens blod i templet så dumpade man kadavren utanför stadsmuren. Där dumpade man också sopor, och där begravde man sina döda. Det var en plats som var både rituellt oren och ohälsosam, men ändå fanns det människor som var hänvisade till att leva på sådana platser: de som var beroende av andra människor men som de andra inte ville kännas vid. Sjuka, brottslingar, de som plågades av demoner, de fick leva där utanför i marginalen. Men genom att Jesus led och dog just på den platsen, den plats ingen ville veta av, så helgade han både platsen och de människor som gjort den till sin.

Även vi vill helga alla de platser och människor som ingen vill veta av genom att gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Här på jorden har vi ingen stad som välkomnar oss, men vi söker den stad som ska komma.